Nyhetsbrev info

Vi behandler alle personlige data i henhold til “EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679
av 27. april 2016
om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri
utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell
personvernforordning)”
. Det vil si på en lovlig, rettferdig og åpen måte med hensyn til deg som privatperson.

Detta innebär att du kan kontakta oss om du vill vete vilka data vi har lagret om dig.

Vid att tacka ja til att motta nyhetsbrev och/eller sms från oss, kommer vi att lagra din epost och ditt telefonnummer som du registrerade i ansökningsschemat.
Vi kommer att sända dig nyttig information ooch erbjudanden relaterat till uppfinans. Det kan till exempel væra finansnyheter, tips om kreditkort eller erbjudanden om lån.

Kontakta oss om du vill att din personliga information skall tar bort från vårt system eller um du önskar att veta vilka data vi har lagrat:

Kontaktupplysningar

Kontakta oss på kundservice@uppfinans.se
eller på vår adress:

UppFinans.se v/Effektiv Markedsføring AS
Lille Markeveien 18
5005 Bergen
Norge