Integritetspolicy

Integritetspolicy för UppFinans / Firstborn Group Ltd

27:e juli 2022

Vår webbplatsadress är: https://uppfinans.se. Vi har strikta krav på integritet och behandling av personuppgifter. Läs mer om hur vi skyddar våra besökares integritet och vilka data vi sparar.

Denna integritetspolicy gäller Firstborn Groups behandling av personuppgifter som samlas in via hemsidan uppfinans.se (UF). Med personupplysningar menas upplysningar som kan knytas direkt eller indirekt till dig, till exempel namn, adress, telefonnummer, IP-adress och e-postadress.

Nedanför förklarar vi bland annet vilka personupplysninger vi samler in, varför vi samler de in och vad vi använder upplysningarna till. Du kan kontakta oss för närmare upplysningar om behandlingen av dina personupplysninger. Kontaktinformationen ligger nederst i denna integritetspolicyn.

Integritetspolicyn gäller för alla som börjar att fylla i en låneansökan via ansökningsschemat på våra webbsidor.

 1. Vilka som uppgifter sparas och hur de används

Uppgifter som du själv uppger genom att påbörja ansökningsformuläret är vanligtvis:

 • E-post
 • Mobiltelefonnummer
 • Personnummer
 • Lånebelopp
 • Återbetalningstid
 • Arbeidsforhold
 • Utbildning
 • Svenska medborgare: Ja/Nej
 • Årsinkomst
 • Civilstatus
 • Boförhållande
 • Barn under 18 i hemmet
 • Summan av bil/båt/MC-lån
 • Summan av andre låna utan säkerhet
 • Bankkonto

En del av upplysningarna vi frågar om är baserade på vårt dynamiska ansökningsschema. Dette betyder att det inte är säkert att du blir frågad om alla upplysningarna ovanför.

Upplysningar Firstborn Group inhämtar själv:

 • IP-adress (hämtas från webbläsarsessionen)
 • Timestamp (datum för registrering)

Uppgifter vi hämtar från andra källor:

Källor till uppgifter:

 • Kreditupplysningsbyrån Experian

Vilka data lagrar UppFinans:

UppFinans kommer bara att lagra data för att skicka nyhetsbrev, påminnelser om påbörjat schema för analytisk verksamhet av anonymiserade data.

 1. Personuppgifter
  • E-post
  • Telefonnummer
  • IP-address
 2. Anonymiserad Data/Pseudoanonymiserad Data
  • Lånebelopp
  • Återbetalningstid
  • Inkomst
  • Om det finns en medsökare
  • Anställningsinformation
  • Anställd sedan
  • Utbildning
  • Studielån
  • Ursprungsland (om du är svensk medborgare)
  • År bott i Sverige
  • Civilstatus
  • Make/maka/sambos inkomst
  • Boförhållande
  • Bott sedan
  • Hyra
  • Hyresintäkt
  • Huslån
  • Antal barn
  • Barnbidrag
  • Ålder
  • Bil/Båt/MC lån
  • Privatlån/kreditkortslån
  • Lån som ska samlas

Upplysningarna ovanför som vi får från dig eller inhämtar lagras i vår databas. Ansökningsschemat i sin helhet plus IP-addess kommer att sändas till vår samarbetspartner, Axo Finans AB. Läs Axos integritetspolicy här.

Personliga data kommer att bli lagrade till att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Når Personlig data blir slette vil pseudoanonymisert data blir anonymiserat.

 1. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna och det rättsliga grundlaget för behandlingen

Vi använder uppgifterna om dig i följande syfte:

 1. Om du startar men inte fullför ansökan, kommer vi att använda informationen du har uppgett till att hjälpa dig att fullföra ansökan. Om du fullför ansökan kommer vi att översända den till vår samarbetspartner, Axo Finans AB. Axo Finans AB är en låneförmedlare som är registrerad hos Finansinspektionen. Axo Finans AB kommer att inhämta kreditupplysningar om dig hos UC AB. Om Axo Finans AB behöver mer information ifrån dig så kommer de att kontakta dig i den pågående ansökningsprocessen på telefon, e-post eller SMS. Axo Finans AB kan sända din ansökan till sina samarbetspartners (sina bankpartners och långivarpartners), som går igenom ansökan och kan välja att ge ett låneerbjudande.
 2. Om du godkänner det kommer vi att registrera dig som mottagare av vårt nyhetsbrev.

Efter att du har registrerat din låneansökan på våra webbsidor sänder vi ansökan till Axo Finans AB, som igen kan sända den vidare till sina bankpartners. Dessa bankerna går igenom ansökan och ger eventuellt ett låneerbjudande.

Grundlaget för behandlingen är samtycke. Du må samtycka till varje enkelt ändamål för att behandlingen skal vara laglig. Det är helt frivilligt att samtycka till ett eller flera ändamål och samtycket kan när som helst dras tillbaka.

 1. Vem får tillgång til. upplysningarna

Firstborn Group delar bara dina personupplysningar med andra företag i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen av dine personupplysningar.

Dessa företagen kan delas in i två grupper:

 1. Finansinstitutioner
  Firstborn Group kommer att dela all information du uppger eller vi hämtar in med Axo Finans AB och deras bankpartners. Dessa bankerna kan bara använda upplysningarna för att gå igenom om de vill ge dig ett låneerbjudande. Banken er behandlingsansvarig för behandlingen av personupplysningarna vid bedömningen av låneansökan. Bankens hantering av dina personupplysningar kommer då att följa bankernas egna integritetspolicys. Du kommer alltid att hitta en uppdaterad översikt av Axo Finans AB:s bankpartners på deras egen webbsida.
 2. Tekniska systemleverantörer
  Vi kommer att dela din kontaktinformation med våra och Axo Finans AB:s tekniska systemleverantörer. Dessa framgår av översikten nedanför.
 • Google, Inc. lagrar upplysningarna i forbindelse med drift av e-post
 • Mandrill, Inc. använder upplysningarna till att sända dig e-post å våra vägnar.
 • Facebook, Inc. använder upplysningarna till att erbjuda chat-dialog, samt att målrätta reklam mot dig på våra vägnar.

Delning av personuppgifter kommer också att göras när det krävs enligt lag eller förordningar eller att det krävs med grundlag i ett lagligt beslut.

Varje delning utöver nämnt ovanför kommer inte att göras utan du särskilt samtycker till det.

Databehandlarna är bundet av databehandlingsavtal och kan inte använda dina upplysningar till egna ändamål, eller ändamål som strider mot ändamålet angivet i denna integritetspolicyn.

 1. Arkiverings- och raderingsrutiner

Firstborn Group har procedurer för arkivering och radering av personuppgifter.Personlig information lagras så länge som det krävs för att uppfylla de syften som anges i punkt 2 ovan. Firstborn Group kommer dock inte att lagra dina personuppgifter längre än 6 månader, såvida du inte kommer att raderas tidigare eller på annat sätt följa lagen. Firstborn Group förbehåller sig rätten att avidentifiera informationen så att informationen kan användas för statistiska ändamål.

 

 1. Hur informationen lagras

Firstborn Group värderar sina kunders integritet högt och säkerställer att deras integritet skyddas i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Firstborn Group försäkrar att informationen lagras på ett säkert sätt i enlighet med gällande sekretesslagar och att informationen inte kommer till obehöriga personer. I förlängningen säkerställer Firstborn Group att informationen lagras i system som har den nödvändiga informationssäkerheten med avseende på konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Firstborn Group kräver att dess anställda och anslutna parter följer lagar, förordningar och interna riktlinjer som gäller för behandling av personuppgifter.

Firstborn Group har infört organisatoriska och tekniska rutiner för att se till att dina personuppgifter inte går förlorade, oavsiktligt ändras och att de är tillgängliga vid behov.

 1. Dina rättigheter som registrerad kund / kund

Som registrerad har du rätten till tillgång, rättelse, radering, dataportabilitet, att begränsa behandlingen av personuppgifter och motsätta sig vissa former av behandling. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har lagrat om dig och rätten att få tillgång till användningen av dessa personuppgifter. Du kan begära sådan åtkomst genom att kontakta vår kundtjänst. Du kan också kräva att personlig information som inte korrigeras korrigeras, att Firstborn Group tar bort informationen och drar tillbaka samtycke som du tidigare har gett. Firstborn Group kommer som regel att radera din information om du begär det, såvida inte ytterligare lagring krävs för att dokumentera de tjänster som tillhandahålls eller ytterligare lagring krävs enligt lag.

Vidare har du rätt att överklaga till Integritetsskyddsmyndigheten om du tror att dina personuppgifter har behandlats i strid med reglerna i svensk lag.

 1. Kontaktinformation

Firstborn Group Ltd, organisationsnummer 12822767 , ansvarar för behandlingen av personuppgifter som samlas in i enlighet med denna sekretessförklaring.

Du kan närsomhelst fråga oss om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi upprätthåller dina rättigheter genom att kontakta vår kundservice nedan.

Kontakta oss om du vill att din personliga information ska tas bort från vårt system: kundservice@uppfinans.se

Kontaktopplysninger

Kontakta oss på enquiries@firstborngroup.com.
Vår adress är:

Firstborn Group Ltd.
Squire Patton Boggs,
No 1 Spinningfields, 1 Hardman Street,
Manchester,
M3 3EB,
United Kingdom

 

Dataskyddspolicy för Axo Finans AB

V1.7 17.10.2019

I denna dataskyddspolicy beskrivs hur Axo Finans AB behandlar personuppgifter. Med personuppgifter avses uppgifter som kan kopplas direkt eller indirekt till dig, såsom namn, adress, telefonnummer, IP-adress och e-postadress.

Nedan förklarar vi bland annat vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och vad vi använder dem till. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner i detta dokument.

Dataskyddspolicyn gäller för alla som påbörjar en låneansökan via formuläret på vår webbplats.

 1. Vilka personuppgifter som lagras och hur de användsPersonuppgifter som du själv lämnar när du börjar fylla i låneansökningsformuläret:Lånebelopp, återbetalningstid, återfinansieringssyfte, mobiltelefonnummer, e-postadress, befattning, anställd sedan månad/år, månadsinkomst, arbetsgivare, telefonnummer, anställd t.o.m. månad/år, civilstånd, antal barn under 18 år, typ av boendeform, adress sedan månad/år, bostadshyra, syftet med lånet och personnummer.En del av de personuppgifter som vi begär inhämtas från vårt dynamiska ansökningsformulär. Därigenom behöver du inte alltid uppge alla personuppgifter ovan.Personuppgifter som Axo Finans AB samlar in på egen hand:

  IP-adress (hämtas från webbläsarsessionen)

  Personuppgifter som vi samlar in från andra källor:

  För- och efternamn, adress, betalningsanmärkningar, skulder till kronofogden, postnummer, ort.

  Genom att godkänna vår personuppgiftspolicy godkänner du även att vi inhämtar kreditgodkännande, kreditavslag och ytterligare information om status på din låneansökan från våra samarbetande långivare

  Dessa uppgifter samlas även in för eventuella medsökande.

  Våra källor till personuppgifter:

  Kreditupplysningsföretaget UC AB. UC AB garanterar att endast en (1) kreditupplysning registreras på dig och eventuell medsökande när vi skickar ut förfrågningar till våra samarbetande långivare. Enligt lag så kommer UC skicka omfrågandekopior till dig så du vet vilken information som har lämnats ut och till vilka. Notera att du kan få flera omfrågandekopior hemskickade, men att det inte innebär att flera kreditupplysningar registreras på dig. I enstaka fall kan vissa av våra samarbetspartners utöver detta ta in ytterligare information som tillägg till informationen från UC för att förbättra kvaliteten i kreditbeslutet.

  De personuppgifter som vi får från dig, eller som vi samlar in, lagras i vår databas.

 2. Syftet med behandlingen av personuppgifterna och den rättsliga grunden för denVi använder dina personuppgifter för följande syften:
  1. Vi och våra samarbetande långivare använder personuppgifterna för att behandla din låneansökan samt för att kontrollera din kreditvärdighet. Vi och våra samarbetande långivare kontaktar dig under ansökningsprocessens gång per telefon, e-post eller SMS
  2. Vi inhämtar information om kreditgodkännande, kreditavslag och ytterligare information om status på din låneansökan från våra samarbetande långivare i syfte att fullgöra uppdraget som låneförmedlare
  3. Förutsatt att du samtycker till marknadsföring skickar vi vårt nyhetsbrev till dig.

  När du har registrerat din låneansökan på axofinans.se, skickar Axo Finans AB ansökan vidare till sina samarbetande långivare. Långivarna utvärderar ansökan och tar fram låneerbjudanden.

  Grunden för behandlingen är samtycke. Du måste samtycka till samtliga syften för att behandlingen ska betraktas som laglig. Det är helt upp till dig att samtycka till ett eller flera av syftena och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

 3. Vem som får tillgång till personuppgifternaAxo Finans AB lämnar bara ut dina personuppgifter till andra verksamheter i den mån som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen av dina personuppgifter.Verksamheterna kan delas in i tre grupper:
   1. LångivareAxo Finans AB lämnar ut alla personuppgifter som du uppger, eller som vi själva samlar in, till våra samarbetande långivare. Långivarna kan bara använda dina personuppgifter för att bedöma om de ska lämna något låneerbjudande samt för att fastställa lånevillkoren i närmare detalj. Långivaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter vid bedömning av låneansökan och långivarens behandling av dina personuppgifter kommer då att följa bankernas egna dataskyddspolicyer. På vår webbplats finns alltid en uppdaterad lista över våra samarbetande långivare: https://www.axofinans.se/om/våra-samarbetspartners
   2. Andra samarbetspartnerInom ramarna för din låneansökan kan vi lämna ut dina personuppgifter till utvalda samarbetspartner. Dessa framgår av översikten nedan.
    • Centeo kan få e-postadresser till kunder som fått avslag hos våra ordinarie långivare. Centeo försöker hitta andra finansieringsmöjligheter åt kunden
    • Uni Finance kan få e-postadresser till kunder som fått avslag hos våra ordinarie långivare. Uni Finance försöker hitta andra finansieringsmöjligheter åt kunden
   3. Tekniska systemleverantörer

  Vi lämnar ut dina kontaktuppgifter till våra tekniska systemleverantörer. Dessa framgår av översikten nedan.

    • Webhuset AS är vår tekniska hostingpartner och lagrar personuppgifterna på sina servrar i Norge.
    • UC AB behandlar personuppgifter för att göra kreditupplysningar.
    • Google, Inc. lagrar uppgifterna i samband med e-posthantering.
    • Kundo AB lagrar uppgifterna i samband med e-posthantering.
    • Link Mobility ASA använder uppgifterna för att skicka SMS till dig på våra vägnar.
    • Mailchimp, Inc. använder uppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
    • Trustpilot.com använder uppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
    • Twilio Inc. använder uppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
    • Facebook, Inc. använder uppgifterna för att erbjuda chatmöjligheter samt rikta reklam till dig på våra vägnar.

  Vi lämnar ut personuppgifter om vi enligt lagar eller föreskrifter måste göra det eller om det är nödvändigt inom ramarna för en rättssak.

  Utöver det som nämns ovan lämnar vi inte ut några uppgifter om du inte uttryckligen samtyckt till det.

  Personuppgiftsbiträdena är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal och kan inte använda dina uppgifter för egna syften, eller syften som strider mot det syfte som anges i denna dataskyddspolicy.

 4. Rutiner för arkivering och borttagningAxo Finans AB har rutiner för arkivering och borttagning av personuppgifter.Personuppgifterna lagras så länge som krävs för att uppfylla de syften som anges i punkt 2 ovan. Axo Finans AB lagrar i alla händelser inte personuppgifterna i mer än 6 månader, förutsatt at du inte begär att de tas bort tidigare, eller att lagen säger något annat.Axo Finans AB förbehåller sig rätten att avidentifiera uppgifterna så att personuppgifterna kan användas för statistiska ändamål.
 5. Hur vi lagrar och säkrar uppgifternaAxo Finans AB sätter sina kunders integritet mycket högt och försäkrar att den skyddas i enlighet med kraven i gällande lagstiftning.Dessutom försäkrar Axo Finans AB att uppgifterna lagras på ett säkert sätt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt att de inte ska hamna i händerna på obehöriga. Vidare försäkrar Axo Finans AB att personuppgifterna lagras i system som har den informationssäkerhet som krävs för att tillgodose kraven på sekretess, integritet och tillgänglighet.Axo Finans AB ålägger sina anställda och avtalsparter att följa de lagar, föreskrifter och interna riktlinjer som gäller för behandlingen av personuppgifter.Axo Finans AB har infört organisatoriska och tekniska rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter inte kommer på avvägar, inte oavsiktligt ändras samt att de är tillgängliga på begäran.
 6. Dina rättigheter som registrerad kund/klientSom registrerad har du rätt till tillgång, rättelse, borttagning och dataportabilitet med avseende på dina personuppgifter. Du kan även kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller motsätta dig vissa former av behandling.Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi lagrar om dig samt begära att få insyn i hur vi använder dem. Kontakta vår kundtjänst om du vill begära tillgång/insyn. Du kan även kräva rättelse av felaktiga personuppgifter; att Axo Finans AB tar bort uppgifterna samt återkalla det samtycke du tidigare lämnat.Axo Finans AB tar som regel bort dina personuppgifter om du begär det, förutsatt att inte fortsatt lagring är nödvändig för att dokumentera tillhandahållna tjänster eller fortsatt lagring på annat sätt krävs enligt lag.Vidare har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande lagstiftning.
 7. PEP – person i politiskt utsatt ställningBegreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän och deras familjemedlemmar. Om du är en politiskt utsatt person måste du meddela detta till oss innan du skickar in din ansökan då detta är ett krav enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att godkänna din låneansökan bekräftar du att du inte är en politiskt utsatt person och även att syftet med din låneansökan inte är att begå allvarliga brott såsom terrorism eller penningtvätt.
 8. KontaktuppgifterAxo Finans AB, med organisationsnummer 556907-5673, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i enlighet med denna dataskyddspolicy.Du kan när som helst ställa frågor till oss om hur vi behandlar dina användaruppgifter och åberopa ovan nämnda rättigheter genom att kontakta vår kundtjänst nedan.Telefon: 0771-323 400
  E-post: kundservice@axofinans.se
  Kontaktformulär: https://www.axofinans.se/om/kontakta-oss
  Adress: Axo Finans AB, Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd

 

Vilka personuppgifter EM samlar in och varför vi samlar in dem

Användning av cookies

Användning av cookies Cookies är en standardteknologi som de flesta webbplatser använder idag. Cookies är små textfiler som webbsidan lagrar på din dator. Filerna kan endast läsas av webbplatsen och du som användare. Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen så att den fungerar bäst för användaren. Kakor innehåller inte personlig information.

Cookies används till exempel för att se om du har besökt webbplatsen innan, och tiden för besöket, och de används för att analysera den totala användarmönster på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi får infoga cookies i din webbläsare. Du kan dock när som helst vägra att godkänna lagring av cookies och du kan ta bort cookies i din webbläsare. Så här hanterar du cookies.

Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi får lägga cookies i din webbläsare.

“Cookies” – eller “Cookies” – är en standardteknologi som de flesta webbplatser använder idag. En cookie är en liten textfil som placeras i webbläsarens internminne, och det gör att vi kan hålla reda på vad du stoppar i din varukorg och vilka varor som presenteras, samt ger oss statistik som vi använder för att göra vår hemsida bättre för våra användare . De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) är inställda på att acceptera cookies automatiskt, men du kan välja att ändra inställningarna så att cookies inte accepteras. Vi noterar att det kommer att leda till att många webbplatser inte fungerar optimalt om du inte accepterar cookies.

Liksom de flesta andra webbplatser samlar vi information automatiskt och sparar den till loggfiler på våra servrar. Det här är information som IP-adresser, vilken typ av webbläsare du använder på våra sidor, bredbandsleverantörer (operatörer), operativsystem, datum och tid för besök samt data om navigering.

Den information vi samlar använder vi för att analysera trender så att vi kan göra våra webbsidor bättre för dem som besöker oss online. Informationen kommer endast att användas internt och kommer inte fortsättas till någon tredje part och / eller andra personer utanför denna webbplats. Vi lagrar aldrig information som kan identifiera dig personligen i cookies.
Här är en översikt över vilka system som använder cookies på denna webbplats:
Google Analytics (Spårning), Google Adwords (Remarketing), Facebook (Remarketing),

Webbplatsens egna informationskapslar (cookies)

Våra webbplatser använder cookies för att stödja funktionalitet och statistiska ändamål. Data från dessa kommer att samlas in.

Vi använder Google Analytics till:

 • Identifiera unika användare
 • Kom ihåg antal och tid för tidigare besök
 • Ta reda på var användare kommer ifrån
 • Ta reda på starten och slutpunkten på ett nätsidebesök

Kakor (cookies) från kommersiella tredje parts aktörer
Vi använder cookies från tredje part (Adform, Google Adwords och Facebook) för att ge våra användare / kunder relevant marknadsföring och en bra användarupplevelse. Vi använder också den för att mäta effekterna av och visa mer relevanta annonser. Kakorna registrerar inte någon personlig information på webbplatsen och uppgifterna är anonymiserade.

Kakorna gör det möjligt att::

 • Frekvensstyra annonser baserat på nätsideaktivitet
 • Se användarbeteendet på webbplatsen i förhållande till den direkta annonseringen som händer
 • Samla information om produktintressen för att presentera mer relevanta annonser
 • Målrätta annonser till valda kundgrupper

Läs mer om Adforms integritet på adform.com

Läs mer om Google AdWords-sekretess på google.com

Läs mer om Facebook: s integritet på facebook.com

I Google Analytics har vi även aktiverat remarketing- och annonsrapporteringsfunktioner. Vi gör detta för att hjälpa till med att visa annonser som är mer relevanta för användarnas intressen. Dessutom innebär det att tredjepartsleverantörer, inklusive Google, kan visa våra annonser online. Annonsrapporteringsfunktionen for banner- og sökmotor-annonsering använder informasjonskapslar från Google Analytics och DoubleClick for att informera, optimalisera og visa annonser baserat på dina tidligere besök på vår webbplats.

Exact vilka cookies som används och varaktigheten på dessa varierar beroende på din webb-browser historik, och kommer därför inte att bli beskriven i detalj. Gemensamt för de cookies som används på webbplatsen som inte redan beskrivits i tbellen nedan används i syfte att ge dig mer relevanta annonser.

Om du surfar på nätet inloggad som en Googleanvändare kommer Google att försöka att skapa sig en bild av vem du är och vad du är intresserad av. Vill du se den här Google-profilen, ändra eller ta bort data i din Google-profil så kan du kan besöka dina annonspreferenser till Google. Vi rekommenderar dig att besöka Google Analytics nuvarande tillgängliga borttagningsalternativ (Google Analytics Opt-out browser Add-on).

Navn Levetid Beskrivelse
__utma 2 år från att cookien blir upprättad/uppdaterad Används för att separera användare och sessioner. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.
__utmb 30 minuter från att cookien blir upprättad/uppdaterad Används för att identifiera nya sessioner / besök. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics .
__utmc Raderas när browsern stängs. Denna cookien sparas, men används inte. Den finns av historiska orsaker. Tidligere användes den här cookien tillsammans med __utmb för att avgöra om å finne ut användarna är nya eller om de har besökt webbplatsen tidigare.
__utmz 6 månader från att cookien blir upprättad/uppdaterad Sparar trafikkällan eller kampanjen som berättar hur användaren kom till webbplatsen. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.